جاذبه های گردشگری جاذبه های گردشگری

مسجد جامع ابرکوه (مسجدی دارای دو قبله)
جاذبه های گردشگری ابرکوه(3)
مسجد جامع ابرکوه (مسجدی دارای دو قبله)
مسجد جامع ابرکوه (مسجدی دارای دو قبله) است که بر اساس گواهي منابع تاريخي، بناي اوليه مسجد مربوط به دورة سلجوقي است.
قلعه فیروزآباد ابرکوه
جاذبه های گردشگری ابرکوه(1)
قلعه فیروزآباد ابرکوه
یکی از آثار تاریخی ابرکوه، قلعه باغ تیجرد است که در روستای فیروزآباد شهرستان واقع می باشد.
نمایش 161 - 162 از 162 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 17