Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

امام جمعه ابرکوه، گفت : نمایندگان به ویژه رئیس مجلس به مردم پاسخگو باشند که با استفاده از ابزارها و ظرفیت‌های قانونیشان در مبارزه با فسادهای مالی، اداری، اجتماعی، اخلاقی، چه واکنش لازمی نشان داده اند؟
یادداشت/ حسین شریعتمداری
phot-3.jpg
امام جمعه ابرکوه، گفت : نمایندگان به ویژه رئیس مجلس به مردم پاسخگو باشند که با استفاده از ابزارها و ظرفیت‌های قانونیشان در مبارزه با فسادهای مالی، اداری، اجتماعی، اخلاقی، چه واکنش لازمی نشان داده اند؟
امام جمعه بخش بهمن گفت : بیشترین اختیارات برای کارگزاران نظام، دولت و مجلس است، لذا نباید ضعف و سوء مدیریت را به نبود اختیارات نسبت دهند. بده بستان های سیاسی و برخی روابط، زبان نماینده را کوتاه و مجلس...
یادداشت/ حسین شریعتمداری
emam jome.jpg
امام جمعه بخش بهمن گفت : بیشترین اختیارات برای کارگزاران نظام، دولت و مجلس است، لذا نباید ضعف و سوء مدیریت را به نبود اختیارات نسبت دهند. بده بستان های سیاسی و برخی روابط، زبان نماینده را کوتاه و مجلس...
رئیس مجلس نسب به اوضاع فلاکت بار کنونی پاسخگو باشد/ افرادی میلیاردی دغدغه مردم نادار را درک نمی کنند
امام جمعه ابرکوه:
رئیس مجلس نسب به اوضاع فلاکت بار کنونی پاسخگو باشد/ افرادی میلیاردی دغدغه مردم نادار را درک نمی کنند
امام جمعه ابرکوه، گفت : نمایندگان به ویژه رئیس مجلس به مردم پاسخگو باشند که با استفاده از ابزارها و ظرفیت‌های قانونیشان در مبارزه با فسادهای مالی، اداری، اجتماعی، اخلاقی، چه واکنش لازمی نشان داده اند؟
عدم اختیارات برای کارگزاران نظام، بهانه ای بیش نیست/ مجلس دهم نمره قابل قبولی کسب نکرد/ بده بستان های سیاسی مجلس را از رأس امور دور کرد
امام جمعه بخش بهمن:
عدم اختیارات برای کارگزاران نظام، بهانه ای بیش نیست/ مجلس دهم نمره قابل قبولی کسب نکرد/ بده بستان های سیاسی مجلس را از رأس امور دور کرد
امام جمعه بخش بهمن گفت : بیشترین اختیارات برای کارگزاران نظام، دولت و مجلس است، لذا نباید ضعف و سوء مدیریت را به نبود اختیارات نسبت دهند. بده بستان های سیاسی و برخی روابط، زبان نماینده را کوتاه و مجلس را از رأس امور دور کرده است.
جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دفتر امام جمعه بخش بهمن با حضور مسئولین شهرستان ابرکوه برگزار شد.
امام جمعه بخش بهمن:
1 (56)-8.JPG
جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دفتر امام جمعه بخش بهمن با حضور مسئولین شهرستان ابرکوه برگزار شد.
امام جمعه بخش بهمن:
1 (73)-4.JPG
امام جمعه بخش بهمن:
1 (72)-5.JPG
امام جمعه بخش بهمن:
1 (71)-4.JPG
امام جمعه بخش بهمن:
1 (67)-4.JPG
امام جمعه بخش بهمن:
1 (65)-5.JPG
امام جمعه بخش بهمن:
1 (63)-5.JPG
امام جمعه بخش بهمن:
1 (61)-5.JPG
امام جمعه بخش بهمن:
1 (60)-7.JPG
امام جمعه بخش بهمن:
1 (59)-6.JPG
امام جمعه بخش بهمن:
1 (58)-4.JPG
امام جمعه بخش بهمن:
1 (56)-7.JPG
امام جمعه بخش بهمن:
1 (55)-5.JPG
امام جمعه بخش بهمن:
1 (54)-9.JPG
امام جمعه بخش بهمن:
1 (52)-6.JPG
امام جمعه بخش بهمن:
1 (50)-11.JPG
نمایش 1 - 20 از 114,609 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 5,731

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

استان یزد استان یزد