Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب آنفلوآنزای مرغی.

مردم یزد مرغ بومی بدون تایید سلامت نخرند
افزایش احتمال شیوع آنفلوانزای پرندگان در یزد؛
مردم یزد مرغ بومی بدون تایید سلامت نخرند
مدیرکل دامپزشکی استان یزد تاکید کرد: مردم نیز از خرید مرغ بومی که سلامت آن تأیید نشده، خودداری کرده و دامپزشکی را از وجود مراکز فرورش غیرمجاز مطلع کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آنفلوآنزای مرغی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آنفلوآنزای مرغی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب آنفلوآنزای مرغی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب آنفلوآنزای مرغی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد