Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب ابرکوه در 22 بمهن 57.

پخش تصویر شاه لحظه ورود امام، زمینه تظاهراتی دیگر در ابرکوه شد/ 39 سال کسی سراغی از عکس هایم نگرفت
گفتگوی اختصاصی با تنها عکاس انقلابی ابرکوه؛
پخش تصویر شاه لحظه ورود امام، زمینه تظاهراتی دیگر در ابرکوه شد/ 39 سال کسی سراغی از عکس هایم نگرفت
39 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشت و هیچ کس سراغی از تنها عکاس دوران انقلاب در ابرکوه و گنجینه عکس ها و خاطراتش نگرفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ابرکوه در 22 بمهن 57.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب ابرکوه در 22 بمهن 57.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد