Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب اتحادیه انجمن اسلامی دانش اموزان ابرکوه.

دانش آموزان ابرکوه با حضور در «اعتکاف رجبیه» غبار گناه از دل زدودند + عکس
150 نوجوان معتکف به دعوت حق لبیک گفتند
دانش آموزان ابرکوه با حضور در «اعتکاف رجبیه» غبار گناه از دل زدودند + عکس
150 دانش آموز معتکف با حضور در دو مسجد شهرستان ابرکوه، روزهای پایانی ماه رجب را با حال عبادت و راز و نیاز سپری کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اتحادیه انجمن اسلامی دانش اموزان ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اتحادیه انجمن اسلامی دانش اموزان ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب اتحادیه انجمن اسلامی دانش اموزان ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد