Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب اجرای سند 2030.

«سند ۲۰۳۰» همچنان توسط دولت در حال اجرا است! +سند
«سند ۲۰۳۰» همچنان توسط دولت در حال اجرا است! +سند
اخیراً سندی از سازمان تحت مدیریت معاون رئیس جمهور منتشر شده که حکایت از اجرای «سند ۲۰۳۰» یا همان سند توسعه پایدار توسط وزارتخانه‌های مختلف دولت دارد!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اجرای سند 2030.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اجرای سند 2030.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب اجرای سند 2030.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب اجرای سند 2030.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد