Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب اجرای طرح «داناب» در ابرکوه.

آغاز اجرای طرح ملی «داناب» ویژه دانش آموزان در ابرکوه
با هدف نجات آب انجام می شود
آغاز اجرای طرح ملی «داناب» ویژه دانش آموزان در ابرکوه
رئیس اداره منابع آب ابرکوه، از اجرای طرح ملی «داناب» ویژه دانش آموزان مقاطع هفتم تا نهم در شهرستان خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اجرای طرح «داناب» در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اجرای طرح «داناب» در ابرکوه.

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب اجرای طرح «داناب» در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد