Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب احتکار لاستیک در ابرکوه.

دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه، ضمن ادامه برخورد قاطع با احتکار کنندگان، گفت : در صورتی که افراد، نسبت به احتکار و مخدوش کردن قیمت های قبلی اقدام کنند، اسامی آنها به مردم معرفی می شود.
خط‌ونشان‌های دادستان ابرکوه را جدی بگیرید
636713169727308406.jpg
دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه، ضمن ادامه برخورد قاطع با احتکار کنندگان، گفت : در صورتی که افراد، نسبت به احتکار و مخدوش کردن قیمت های قبلی اقدام کنند، اسامی آنها به مردم معرفی می شود.
انتشار اسامی احتکارکنندگان ابرکوهی جهت معرفی به مردم
خط‌ونشان‌های دادستان ابرکوه را جدی بگیرید
انتشار اسامی احتکارکنندگان ابرکوهی جهت معرفی به مردم
دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه، ضمن ادامه برخورد قاطع با احتکار کنندگان، گفت : در صورتی که افراد، نسبت به احتکار و مخدوش کردن قیمت های قبلی اقدام کنند، اسامی آنها به مردم معرفی می شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب احتکار لاستیک در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب احتکار لاستیک در ابرکوه.

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب احتکار لاستیک در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد