Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب اختلافات بین دستگاه ها.

امروز اختلافات و مخالفت‌های جزئی بین دستگاه‌های مختلف شهرستان می‌توانند، جلو روند رو به رشد و توسعه ابرکوه را گرفته و خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای آینده این شهر به وجود آورد.
وقتی منافع شهر فدای حاشیه‌ها می‌شوند، افراد نیز دست به قلم می‌شوند؛
photo_2019-02-10_14-04-24.jpg
امروز اختلافات و مخالفت‌های جزئی بین دستگاه‌های مختلف شهرستان می‌توانند، جلو روند رو به رشد و توسعه ابرکوه را گرفته و خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای آینده این شهر به وجود آورد.
امروز ابرکوه بیشتر به مطالبه گر نیاز دارد تا مخالف
وقتی منافع شهر فدای حاشیه‌ها می‌شوند، افراد نیز دست به قلم می‌شوند؛
امروز ابرکوه بیشتر به مطالبه گر نیاز دارد تا مخالف
امروز اختلافات و مخالفت‌های جزئی بین دستگاه‌های مختلف شهرستان می‌توانند، جلو روند رو به رشد و توسعه ابرکوه را گرفته و خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای آینده این شهر به وجود آورد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اختلافات بین دستگاه ها.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اختلافات بین دستگاه ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب اختلافات بین دستگاه ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد