Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب اداره کل فرهنگ و ارشاد استان یزد.

این همه تاخیر با کدام توجیه؟!
یادداشت/مرتضی رضائیان
این همه تاخیر با کدام توجیه؟!
وزیر محترم ارشاد در حالی بهمن ماه سال 92 «محمدرضا ده‌بیدی‌پور» را به سمت سرپرستی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دارالعباده منصوب کرد که شاید جناب سرپرست، خود نیز تصور نمی کرد که دوران مسؤولیتش در کسوت «سرپرستی» این گونه به درازا کشد...
«شایسته سالاری» یا «بده بستان های فامیلی» در انتصاب های استان
بی توجهی به عرصه فرهنگ در سال «اقتصاد و فرهنگ»
«شایسته سالاری» یا «بده بستان های فامیلی» در انتصاب های استان
در پس انتصاب مسئول ارشد ارشاد استان حرف و حدیث هایی که از طایفه گری کسانی چون آقای «ا ط»، «م ج» و آقای نماینده اصلاح طلب و برادر یکی از معاونان استاندار برای پشتیبانی از «س خ ح» به میان می آید، آیا با شعار «شایسته سالاری» دولت راستگویان هم خوانی...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اداره کل فرهنگ و ارشاد استان یزد.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اداره کل فرهنگ و ارشاد استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب اداره کل فرهنگ و ارشاد استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد