Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب استعفا وزیران.

چرا برخی مقامات که با هزار فشار و اعتراض ملت و مجلس برکنار شده یا استعفا می‌دهند بازهم در سمت دیگری به کار گرفته می‌شوند و گویی انگار نه انگار.
یاداشت/ محمد پارسا نجفی
636764053768147338_lg.jpg
چرا برخی مقامات که با هزار فشار و اعتراض ملت و مجلس برکنار شده یا استعفا می‌دهند بازهم در سمت دیگری به کار گرفته می‌شوند و گویی انگار نه انگار.
مسئولان طلبکار چه می‌کنند
یاداشت/ محمد پارسا نجفی
مسئولان طلبکار چه می‌کنند
چرا برخی مقامات که با هزار فشار و اعتراض ملت و مجلس برکنار شده یا استعفا می‌دهند بازهم در سمت دیگری به کار گرفته می‌شوند و گویی انگار نه انگار.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب استعفا وزیران.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب استعفا وزیران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب استعفا وزیران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب استعفا وزیران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد