Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب اسدآباد بخش بهمن.

اجرای تعزیه در اسدآباد ابرکوه با قدمت نیم‌قرن به روایت تصویر
گردشگر خارجی تماشاچی تعزیه اسدآباد بخش بهمن؛
اجرای تعزیه در اسدآباد ابرکوه با قدمت نیم‌قرن به روایت تصویر
جذابیت آیین و سنت تعزیه‌خوانی در اسدآباد بخش بهمن که قدمت دیرینه دارد، از دوربین گردشگر خارجی پنهان نماند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اسدآباد بخش بهمن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اسدآباد بخش بهمن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب اسدآباد بخش بهمن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد