Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب اعتکاف رجبیه.

دانش آموزان ابرکوه با حضور در «اعتکاف رجبیه» غبار گناه از دل زدودند + عکس
150 نوجوان معتکف به دعوت حق لبیک گفتند
دانش آموزان ابرکوه با حضور در «اعتکاف رجبیه» غبار گناه از دل زدودند + عکس
150 دانش آموز معتکف با حضور در دو مسجد شهرستان ابرکوه، روزهای پایانی ماه رجب را با حال عبادت و راز و نیاز سپری کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اعتکاف رجبیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اعتکاف رجبیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب اعتکاف رجبیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد