Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب بحران اب.

صف طولانی برای برداشت آب شرب از تنها ایستگاه آب میبد +فیلم و عکس
بحران آب در یزد هر روز بدتر از دیروز؛
صف طولانی برای برداشت آب شرب از تنها ایستگاه آب میبد +فیلم و عکس
مردم میبد مجبورند برای تهیه آب آشامیدنی به تنها ایستگاه آب خیابان رشیدالدین مراجعه کنند که این امر سبب به وجود آمدن مشکلات ترافیکی و صف طولانی برداشت آب در این منطقه شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بحران اب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بحران اب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب بحران اب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد