Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب بخشش عمومی.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه، همکاری مردم این شهرستان را در عفو و بخشش متشاکیان را ستود و گفت: ۸۰درصد پرونده ها در دستگاه قضایی به صلح و سازش ختم شده و ۳۰ درصد آن با انصراف از شکایت مختومه...
46-8-1.jpg
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه، همکاری مردم این شهرستان را در عفو و بخشش متشاکیان را ستود و گفت: ۸۰درصد پرونده ها در دستگاه قضایی به صلح و سازش ختم شده و ۳۰ درصد آن با انصراف از شکایت مختومه...
۸۰ درصد شاکیان ابرکوهی با بخشش، پرونده های دادگستری را مختومه کردند
با عفو و گذشت مردمی؛
۸۰ درصد شاکیان ابرکوهی با بخشش، پرونده های دادگستری را مختومه کردند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه، همکاری مردم این شهرستان را در عفو و بخشش متشاکیان را ستود و گفت: ۸۰درصد پرونده ها در دستگاه قضایی به صلح و سازش ختم شده و ۳۰ درصد آن با انصراف از شکایت مختومه شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بخشش عمومی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بخشش عمومی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب بخشش عمومی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد