Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب برجام بی آمریکا.

برجام بی آمریکا یعنی چه؟
برجام بی آمریکا یعنی چه؟
بااعلام خروج رسمی آمریکا از برجام ، در این سو نیز مقامات دولتی، خبر از تدارک سناریوهای متعدد و پرهزینه برای آمریکا دادند و در واکنشی منفعلانه به سخنان تهاجمی ترامپ از تمایل به ادامه برجام با سایر طرفین از جمله اروپاییها دم زدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب برجام بی آمریکا.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب برجام بی آمریکا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب برجام بی آمریکا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب برجام بی آمریکا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد