Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب برخورد با رباخواران.

حمایت برخی مسئولین ابرکوه از رباخواران به چه قیمتی و بااعتبار چه کسی؟
باز هم تکرار داستان «شریک دزد و رفیق قافله»؛
حمایت برخی مسئولین ابرکوه از رباخواران به چه قیمتی و بااعتبار چه کسی؟
تا کی باید شاهد ظاهرسازی برخی مسئولین برای خدمت خالصانه و صادقانه باشیم؟ اعتبار و جایگاه شما مسئولین از مردم رنج کشیده و مخلص است، نه از خودتان.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب برخورد با رباخواران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب برخورد با رباخواران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب برخورد با رباخواران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب برخورد با رباخواران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد