Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب بیست و دومین جشنواره ملی تولیدات مراکز استان ها.

مستند تلویزیونی «مردم بالادست» از مرکز صداوسیما یزد به کارگردانی جوان مهردشتی، در جشنواره ملی تولیدات مراکز استان‌ها، 4 دیپلم افتخار در بخش‌های مختلف را از آن خود کرد.
با کسب چند دیپلم افتخار؛
photo-26-1.jpg
مستند تلویزیونی «مردم بالادست» از مرکز صداوسیما یزد به کارگردانی جوان مهردشتی، در جشنواره ملی تولیدات مراکز استان‌ها، 4 دیپلم افتخار در بخش‌های مختلف را از آن خود کرد.
مستند «مردم بالادست» یزد در جشنواره ملی تولیدات مراکز استان‌ها گل کاشت
با کسب چند دیپلم افتخار؛
مستند «مردم بالادست» یزد در جشنواره ملی تولیدات مراکز استان‌ها گل کاشت
مستند تلویزیونی «مردم بالادست» از مرکز صداوسیما یزد به کارگردانی جوان مهردشتی، در جشنواره ملی تولیدات مراکز استان‌ها، دیپلم افتخار در بخش‌های مختلف را از آن خود کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بیست و دومین جشنواره ملی تولیدات مراکز استان ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بیست و دومین جشنواره ملی تولیدات مراکز استان ها.

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب بیست و دومین جشنواره ملی تولیدات مراکز استان ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد