Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب ترقی نژاد.

دیگه قیافه حق به جانب نگیرید!
فرهنگ و هنر تکیه گاه می خواهد یا تقوا؟!
دیگه قیافه حق به جانب نگیرید!
جناب آقای معاون! نگاهی به سابقه مدیران و معاونان جدید ارشاد بیندازید و بعد از تخصص سخن بگوئید. اینکه آقایان به خاطر نزدیکی با فلانی یا برادر بهمانی بودن مدیر شوند، تخصص محسوب می شود؟

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ترقی نژاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ترقی نژاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب ترقی نژاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد