Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب تروریست خواندن سپاه.

نداشتن امنیت شغلی خواب از چشم کارگران کوثر ابرکوه رُبوده است/ سپاه تمام معادلات دشمنان را در منطقه برهم زد
امام‌جمعه بخش بهمن:
نداشتن امنیت شغلی خواب از چشم کارگران کوثر ابرکوه رُبوده است/ سپاه تمام معادلات دشمنان را در منطقه برهم زد
امام‌جمعه بخش بهمن گفت : نداشتن امنیت شغلی برای قشر زحمت‌کش کارگر که یکی از چرخ‌های مهم تولید هستند، خواب را از چشم آنها گرفته است.
ترامپ با تروریست خواندن سپاه، گور خود را کند/ اقدام ترامپ حجت بر مسئولین در برابر FATF را تمام کرد
امام‌جمعه بخش بهمن:
ترامپ با تروریست خواندن سپاه، گور خود را کند/ اقدام ترامپ حجت بر مسئولین در برابر FATF را تمام کرد
امام‌جمعه بخش بهمن، گفت : ترامپ با تروریست نامیدن سپاه، حجت بر مسئولین در خصوص عدم تصویب FATF را تمام کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تروریست خواندن سپاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تروریست خواندن سپاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب تروریست خواندن سپاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد