Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب تصویب fatf.

نگاه به توسعه برون ‌زا باز هم قربانی می‌گیرد!
یاداشت/علی شمس
نگاه به توسعه برون ‌زا باز هم قربانی می‌گیرد!
بعد از تصویب 20 دقیقه‌ای برجام، انتظار می‌رفت که رویداد مشابهی رخ ندهد؛ چراکه گلابی‌های باغ برجام یکی پس از دیگری کرم‌زده شده و فرصت برداشت آن‌ها هرگز فراهم نشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تصویب fatf.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تصویب fatf.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب تصویب fatf.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد