Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب تنها عکاس دوران انقلاب در ابرکوه.

خاطره گویی تنها عکاس انقلابی ابرکوه در جمع دانش آموزان کانون شهید چمران + عکس
در یک دیدار صمیمانه انجام شد
خاطره گویی تنها عکاس انقلابی ابرکوه در جمع دانش آموزان کانون شهید چمران + عکس
تنها عکاس دوران انقلاب در ابرکوه، با حضور در جمع دانش آموزان کانون شهید چمران و پخش تصاویر خود، وضعیت شهرستان در آن زمان و تغییرات امروز را تشریح کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تنها عکاس دوران انقلاب در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تنها عکاس دوران انقلاب در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب تنها عکاس دوران انقلاب در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد