Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب توسعه برون زا.

نگاه به توسعه برون ‌زا باز هم قربانی می‌گیرد!
یاداشت/علی شمس
نگاه به توسعه برون ‌زا باز هم قربانی می‌گیرد!
بعد از تصویب 20 دقیقه‌ای برجام، انتظار می‌رفت که رویداد مشابهی رخ ندهد؛ چراکه گلابی‌های باغ برجام یکی پس از دیگری کرم‌زده شده و فرصت برداشت آن‌ها هرگز فراهم نشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب توسعه برون زا.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب توسعه برون زا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب توسعه برون زا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد