Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب توقیف خودروهای سد معبر.

دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه، از توقیف کلیه خودروهای میوه‌فروشی، که باعث سد معبر خیابان‌های اصلی شده‌اند خبر داد.
فرصت یک‌هفته‌ای برای اصناف میوه‌فروشی ابرکوه؛
80554011-3750767.jpg
دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه، از توقیف کلیه خودروهای میوه‌فروشی، که باعث سد معبر خیابان‌های اصلی شده‌اند خبر داد.
کلیه خودروهای میوه‌فروشی سد معبر در ابرکوه توقیف شدند
فرصت یک‌هفته‌ای برای اصناف میوه‌فروشی ابرکوه؛
کلیه خودروهای میوه‌فروشی سد معبر در ابرکوه توقیف شدند
دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه، از توقیف کلیه خودروهای میوه‌فروشی، که باعث سد معبر خیابان‌های اصلی شده‌اند خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب توقیف خودروهای سد معبر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب توقیف خودروهای سد معبر.

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب توقیف خودروهای سد معبر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب توقیف خودروهای سد معبر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد