Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب جاده تفت- ابرکوه.

آخوندی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته از محور تفت_ابرکوه به صورت رسمی بهره برداری کرد، محوری که امروز به خاطر حوادث و تلفات متعددش به جاده مرگ شهرستان تفت معروف و شناخته می شود.
th (1)-24.jpg
آخوندی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته از محور تفت_ابرکوه به صورت رسمی بهره برداری کرد، محوری که امروز به خاطر حوادث و تلفات متعددش به جاده مرگ شهرستان تفت معروف و شناخته می شود.
وقتی آقای وزیر «جاده مرگ تفت -ابرکوه» را افتتاح می کند!
راهی که بوی مرگ می دهد
وقتی آقای وزیر «جاده مرگ تفت -ابرکوه» را افتتاح می کند!
آخوندی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته از محور تفت_ابرکوه به صورت رسمی بهره برداری کرد، محوری که امروز به خاطر حوادث و تلفات متعددش به جاده مرگ شهرستان تفت معروف و شناخته می شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جاده تفت- ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جاده تفت- ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب جاده تفت- ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب جاده تفت- ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد