Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب جشنواره تأتر دانش آموزی در یزد.

آغاز سی و هفتمین جشنواره تأتر دانش‌آموزی در یزد
مدیر اجرایی جشنواره استان اعلام کرد
آغاز سی و هفتمین جشنواره تأتر دانش‌آموزی در یزد
سی و هفتمین دوره جشنواره تأتر دانش‌آموزی با حضور دانش‌آموزان دو مقطع متوسطه و ابتدایی فعالیت خود را از امروز 30 بهمن ماه در یزد آغاز کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جشنواره تأتر دانش آموزی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جشنواره تأتر دانش آموزی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب جشنواره تأتر دانش آموزی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد