Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب حیوانات ناقل بیماری در یزد.

زنده‌گیری و کنترل حیوانات ناقل بیماری در یزد
معاون عمرانی فرماندار یزد خبرداد
زنده‌گیری و کنترل حیوانات ناقل بیماری در یزد
معاون فنی و امور عمرانی فرماندار یزد گفت: زنده گیری و کنترل حیوانات ناقل بیماری به‌ویژه سگ‌های ولگرد در راستای رعایت مسائل بهداشتی، زیست‌محیطی و امنیت شهر باید مستمر و مکمل هم باشند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب حیوانات ناقل بیماری در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب حیوانات ناقل بیماری در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب حیوانات ناقل بیماری در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد