Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب خرید ایرباس.

ایرباس ها به «هماهنگی با قانون‌گذاران آمریکا»‌ تاکید دارند
ابهام در قرارداد ایرباس‌ها در صورت وضع تحریم‌‌های جدید
شرایط مالی قرارداد ایران با کمپانی‌های سازنده هواپیما به ویژه ایرباس، پس از روی کار آمدن ترامپ به عنوان نماینده جمهوری‌خواهان و از منتقدان برجام در صورت اعمال تحریم‌‌های جدید موضوعی است که از سوی دو طرف محرمانه تلقی شده و شفاف‌سازی نمی‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خرید ایرباس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب خرید ایرباس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب خرید ایرباس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب خرید ایرباس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد