Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب درگذشت هاشمی.

فیلم/ آخرین وداع و نماز امام خامنه ای بر پیکر آیت الله هاشمی
فیلم/ آخرین وداع و نماز امام خامنه ای بر پیکر آیت الله هاشمی
صبح امروز امام خامنه ای با حضور در دانشگاه تهران ضمن وداع با یار دیرین خود، بر پیکر آن مرحوم اقمه نماز کردند.
دولت سه روز عزای عمومی و سه شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرد
در پی درگذشت آیت الله هاشمی؛
دولت سه روز عزای عمومی و سه شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرد
هیأت دولت به مناسبت تجلیل از این یار دیرین امام و رهبری سه روز عزای عمومی و روز سه شنبه 21 دی ماه 1395 را تعطیل عمومی اعلام کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب درگذشت هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب درگذشت هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب درگذشت هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب درگذشت هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد