Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه.

خرید 3 هزار تن محصولات کشاورزی و دامی به ارزش 50 میلیارد ریال از کشاورزان ابرکوه
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه:
خرید 3 هزار تن محصولات کشاورزی و دامی به ارزش 50 میلیارد ریال از کشاورزان ابرکوه
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه گفت : در سال گذشته بیش از 3 هزار تن محصولات کشاورزی و دامی تولیدی، به ارزش 50 میلیارد ریال از کشاورزان شهرستان خریداری شد.
میوه شب عید مردم ابرکوه آماده توزیع است
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه:
میوه شب عید مردم ابرکوه آماده توزیع است
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه، از توزیع میوه شب عید در روزهای پایانی سال خبر داد.
اداره تعاون روستایی شهرستان ابرکوه، موفق به کسب رتبه برتر عملکرد در سطح ادارات شهرستانی استان شد.
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه:
tashakor-1.jpg
اداره تعاون روستایی شهرستان ابرکوه، موفق به کسب رتبه برتر عملکرد در سطح ادارات شهرستانی استان شد.
اداره تعاون روستایی شهرستان ابرکوه برتر استان معرفی شد
برای دومین سال پیاپی؛
اداره تعاون روستایی شهرستان ابرکوه برتر استان معرفی شد
اداره تعاون روستایی شهرستان ابرکوه، موفق به کسب رتبه برتر عملکرد در سطح ادارات شهرستانی استان شد.
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه گفت: با وجود بحران آب و خشکسالی در سال 95 بیش از چهار هزار و 604 تن محصولات کشاورزی و دامی، از کشاورزان ابرکوه خریداری شد.
برای دومین سال پیاپی؛
145.jpg
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه گفت: با وجود بحران آب و خشکسالی در سال 95 بیش از چهار هزار و 604 تن محصولات کشاورزی و دامی، از کشاورزان ابرکوه خریداری شد.
خرید بیش از چهار هزار و 600 تن محصول از کشاورزان ابرکوه در سال گذشته
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه خبر داد
خرید بیش از چهار هزار و 600 تن محصول از کشاورزان ابرکوه در سال گذشته
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه گفت: با وجود بحران آب و خشکسالی در سال 95 بیش از چهار هزار و 600 تن محصولات کشاورزی و دامی، از کشاورزان ابرکوه خریداری شد.
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه گفت: از امروز فاز دوم توزیع سیب و پرتقال با نرخ تنظیم بازار، در شهرستان آغاز شد.
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه خبر داد
57395870.jpg
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه گفت: از امروز فاز دوم توزیع سیب و پرتقال با نرخ تنظیم بازار، در شهرستان آغاز شد.
فاز دوم توزیع میوه عید در ابرکوه آغاز شد
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه:
فاز دوم توزیع میوه عید در ابرکوه آغاز شد
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه گفت: از امروز فاز دوم توزیع سیب و پرتقال با نرخ تنظیم بازار، در شهرستان آغاز شد.
اداره تعاون روستایی شهرستان ابرکوه گفت: توزیع سیب و پرتقال با نرخ تنظیم بازار، از روز گذشته در سطح شهرستان آغاز شد.
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه:
682013.jpg
اداره تعاون روستایی شهرستان ابرکوه گفت: توزیع سیب و پرتقال با نرخ تنظیم بازار، از روز گذشته در سطح شهرستان آغاز شد.
آغاز توزیع میوه شب عید در ابرکوه با نرخ تنظیم بازار
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه خبر داد
آغاز توزیع میوه شب عید در ابرکوه با نرخ تنظیم بازار
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان ابرکوه گفت: توزیع سیب و پرتقال با نرخ تنظیم بازار، از روز گذشته در سطح شهرستان آغاز شد.
افزایش 16 درصدی تولید گندم در ابرکوه/ بدهی 90 میلیارد ریالی دولت به کشاورزان
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه خبر داد
افزایش 16 درصدی تولید گندم در ابرکوه/ بدهی 90 میلیارد ریالی دولت به کشاورزان
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه گفت: کشاورازن تا کنون بیش از 11 هزار تن گندم به ارزش 140 میلیارد ریال به مراکز خرید گندم تحویل دادند.
بدهی 75 میلیاردی دولت به کشاورزان ابرکوه/ پیش بینی خرید بیش از 10 هزار تن گندم
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه خبر داد
بدهی 75 میلیاردی دولت به کشاورزان ابرکوه/ پیش بینی خرید بیش از 10 هزار تن گندم
رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه گفت: پیش بینی می شود تا پایان زمان برداشت گندم، خرید این محصول در شهرستان به بیش از 10 هزار تن افزایش یابد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب رئیس اداره تعاون روستایی ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد