Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب رئیس اداره منابع آب ابرکوه.

آغاز اجرای طرح ملی «داناب» ویژه دانش آموزان در ابرکوه
با هدف نجات آب انجام می شود
آغاز اجرای طرح ملی «داناب» ویژه دانش آموزان در ابرکوه
رئیس اداره منابع آب ابرکوه، از اجرای طرح ملی «داناب» ویژه دانش آموزان مقاطع هفتم تا نهم در شهرستان خبر داد.
کاهش 29 سانتیمتری اُفت سطح آب زیرزمینی ابرکوه در سال گذشته/ آغاز خاموشی 45 روزه چاه‌های کشاورزی ابرکوه در سال جاری
رئیس اداره منابع آب ابرکوه:
کاهش 29 سانتیمتری اُفت سطح آب زیرزمینی ابرکوه در سال گذشته/ آغاز خاموشی 45 روزه چاه‌های کشاورزی ابرکوه در سال جاری
رئیس اداره منابع آب ابرکوه، ضمن اشاره به مفید بودن خاموشی چاه‌های کشاورزی در سال گذشته گفت: دوره اول طرح خاموشی 45 روزه از تاریخ 22 آذر سال جاری، در ابرکوه اجرا خواهد شد.
رئیس اداره منابع آب شهرستان ابرکوه گفت: متأسفانه مجموع بارندگی از مهرماه تا اواسط بهمن‌ماه سال جاری در ابرکوه صرفاً یک میلیمتر بود و این شهرستان خشک ترین سال آبی را طی سه دهه اخیر تجربه کرده است.
رئیس اداره منابع آب ابرکوه:
57448681.jpg
رئیس اداره منابع آب شهرستان ابرکوه گفت: متأسفانه مجموع بارندگی از مهرماه تا اواسط بهمن‌ماه سال جاری در ابرکوه صرفاً یک میلیمتر بود و این شهرستان خشک ترین سال آبی را طی سه دهه اخیر تجربه کرده است.
سال آبی جاری خشک ترین سال آبی ابرکوه طی سه دهه گذشته
رئیس اداره منابع آب ابرکوه مطرح کرد
سال آبی جاری خشک ترین سال آبی ابرکوه طی سه دهه گذشته
رئیس اداره منابع آب شهرستان ابرکوه گفت: متأسفانه مجموع بارندگی از مهرماه تا اواسط بهمن‌ماه سال جاری در ابرکوه صرفاً یک میلیمتر بود و این شهرستان خشک ترین سال آبی را طی سه دهه اخیر تجربه کرده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رئیس اداره منابع آب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب رئیس اداره منابع آب ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد