Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب سد کاسه رود ابرکوه.

کارشناس محیط زیست یزد گفت: در استان یزد حدود10 تالاب و آبگیر وجود دارد که مهمترین آن سد کاسه رود ابرکوه است که به دلیل خاصیت جغرافیایی آن، سالانه پذیرای تعداد زیادی از پرندگان مهاجر است.
130128.jpg
کارشناس محیط زیست یزد گفت: در استان یزد حدود10 تالاب و آبگیر وجود دارد که مهمترین آن سد کاسه رود ابرکوه است که به دلیل خاصیت جغرافیایی آن، سالانه پذیرای تعداد زیادی از پرندگان مهاجر است.
«سد کاسه رود ابرکوه» مهمترین زیستگاه پرندگان مهاجر در استان یزد
کارشناس محیط زیست یزد:
«سد کاسه رود ابرکوه» مهمترین زیستگاه پرندگان مهاجر در استان یزد
کارشناس محیط زیست یزد گفت: در استان یزد حدود10 تالاب و آبگیر وجود دارد که مهمترین آن سد کاسه رود ابرکوه است که به دلیل خاصیت جغرافیایی آن، سالانه پذیرای تعداد زیادی از پرندگان مهاجر است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سد کاسه رود ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سد کاسه رود ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب سد کاسه رود ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد