Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب سمتی.

قرآنِ کشتی مُطلّا!
قرآنِ کشتی مُطلّا!
واقعا باید از ایشان و همه برگزارکنندگان پرسید قرآن کشتی مُطلّا چه ارتباطی با جایگاه پر عظمت قرآن دارد؟
برای یکبار و همیشه ملاک انتخاب خود را تغییر دهیم
اصلح کیست؟
برای یکبار و همیشه ملاک انتخاب خود را تغییر دهیم
اگر یک بار برای همیشه ملاک انتخاب خود را تغییر ندهیم و اسیر شهرو محله خودمان باشیم راهی از پیش نخواهیم برد...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سمتی.

قرآنِ کشتی مُطلّا!
محمد هادی سمتی

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سمتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب سمتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب سمتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد