Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب سی امین سالروز شهادت اصغر جهانی.

سی امین سالروز شهادت اصغر جهانی در مهردشت به روایت تصویر
ساعتی پیش برگزار شد
سی امین سالروز شهادت اصغر جهانی در مهردشت به روایت تصویر
مراسم بزرگداشت شهید اصغر جهانی، در آموزشگاه دخترانه مهردشت که به نام شهید نامگذاری شده است، برگزار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سی امین سالروز شهادت اصغر جهانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سی امین سالروز شهادت اصغر جهانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب سی امین سالروز شهادت اصغر جهانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب سی امین سالروز شهادت اصغر جهانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد