Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب سید محمد فقیهی.

انتظامات ضلع شرقی میدان آزادی به عهده یزدی‌ها بود
یزد در انقلاب؛
انتظامات ضلع شرقی میدان آزادی به عهده یزدی‌ها بود
سید محمد فقیهی یکی از فعالانی بود که از پیش از انقلاب در کف صحنه مبارزات انقلاب بوده و با بزرگانی چون شهید صدوقی، شهید پاکنژاد ارتباط نزدیک داشته است که به بیان برخی خاطرات آن دوران پرداخت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سید محمد فقیهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سید محمد فقیهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب سید محمد فقیهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد