Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب سینمای حرفه ای.

ضمیر ناخودآگاه تنها مشوقم بود/ امکانات ابرکوه برای فیلمسازی در حد صفر است
گفتگویی جذاب با کارگردان و فیلمساز ابرکوهی؛
ضمیر ناخودآگاه تنها مشوقم بود/ امکانات ابرکوه برای فیلمسازی در حد صفر است
کارگردان و فیلم ساز ابرکوهی گفت: تا کنون محور همه کارهایم ارزش های انقلاب و شهدای دفاع مقدس بوده است. لذا در هر جایگاهی که باشم ارزش هایی را که با آن بزرگ شده ام زیر پا نمیگذارم و برای حفظ آنها تلاش می کنم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سینمای حرفه ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب سینمای حرفه ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد