Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب شریک دزد و رفیق قافله.

حمایت برخی مسئولین ابرکوه از رباخواران به چه قیمتی و بااعتبار چه کسی؟
باز هم تکرار داستان «شریک دزد و رفیق قافله»؛
حمایت برخی مسئولین ابرکوه از رباخواران به چه قیمتی و بااعتبار چه کسی؟
تا کی باید شاهد ظاهرسازی برخی مسئولین برای خدمت خالصانه و صادقانه باشیم؟ اعتبار و جایگاه شما مسئولین از مردم رنج کشیده و مخلص است، نه از خودتان.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شریک دزد و رفیق قافله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شریک دزد و رفیق قافله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب شریک دزد و رفیق قافله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب شریک دزد و رفیق قافله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد