Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب شعار دین از سیاست.

عده ای اصول سیاسی و تدابیر عالمانه پیامبر اکرم(ص) در مسائل فرهنگی و اقتصادی را پنهان می کنند
امام جمعه موقت بخش بهمن:
عده ای اصول سیاسی و تدابیر عالمانه پیامبر اکرم(ص) در مسائل فرهنگی و اقتصادی را پنهان می کنند
امام جمعه موقت بخش بهمن گفت: امروز عده ای اصول سیاسی پیامبر(ص) در موضوعات مختلف که برهم زننده ذلت پذیری و فاصله طبقاتی را بیان نمی کنند، تا بتوانند در پرتو جامعه چند صدایی، شعار جدایی دین از سیاست سر دهند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شعار دین از سیاست.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شعار دین از سیاست.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب شعار دین از سیاست.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد