Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب شهید اصغر جهانی.

معلم شهید از مهردشت در وصیت نامه خود نوشت: فقط نشستن و عبادت کردن شیوه مردان امام علی (ع) نیست، بلکه عزت و شرف در کنار عبادت، درجه بالای ایمان است.
jahani.jpg
معلم شهید از مهردشت در وصیت نامه خود نوشت: فقط نشستن و عبادت کردن شیوه مردان امام علی (ع) نیست، بلکه عزت و شرف در کنار عبادت، درجه بالای ایمان است.
فقط نشستن و عبادت کردن شیوه مردان علی (ع) نیست
فرازی از وصیت نامه معلم شهید از مهردشت؛
فقط نشستن و عبادت کردن شیوه مردان علی (ع) نیست
معلم شهید از مهردشت در وصیت نامه خود نوشت: فقط نشستن و عبادت کردن شیوه مردان امام علی (ع) نیست، بلکه عزت و شرف در کنار عبادت، درجه بالای ایمان است.
سی امین سالروز شهادت اصغر جهانی در مهردشت به روایت تصویر
ساعتی پیش برگزار شد
سی امین سالروز شهادت اصغر جهانی در مهردشت به روایت تصویر
مراسم بزرگداشت شهید اصغر جهانی، در آموزشگاه دخترانه مهردشت که به نام شهید نامگذاری شده است، برگزار شد.
اهمیت به نماز ویژگی شاخص «شهید جهانی» معلم مهردشتی بود
امام جماعت امامزادگان(ع) مهردشت:
اهمیت به نماز ویژگی شاخص «شهید جهانی» معلم مهردشتی بود
امام جماعت امامزادگان(ع) مهردشت در مراسم بزرگداشت معلم شهید اصغر جهانی گفت: معلم شهید اصغر جهانی هم در دوران زندگی و هم در این دوران، به عنوان یک معلم درس های زیادی برای زندگی ما دارد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهید اصغر جهانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شهید اصغر جهانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب شهید اصغر جهانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد