Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب شورای جهانی صنایع دستی.

زیلوی میبد موفق به کسب امتیاز A از شورای جهانی صنایع دستی شد
زیلوی میبد موفق به کسب امتیاز A از شورای جهانی صنایع دستی شد
زیلوی میبد که برای داوری شورای جهانی صنایع دستی انتخاب و ارسال شده بود ، در این داوری موفق به کسب امتیازA شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شورای جهانی صنایع دستی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شورای جهانی صنایع دستی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب شورای جهانی صنایع دستی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد