Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب شورای شهر تفت.

تدفین شهدای گمنام در شهر تفت منتفی شد
نماینده کمیته مفقودین یزد:
تدفین شهدای گمنام در شهر تفت منتفی شد
تدفین شهدای گمنام در شهر تفت در ایام فاطمیه منتفی شد و شهدای گمنام در همین ایام در شهرستان های خاتم، میبد، یزد و بافق آرام می گیرند.
صدور حکم «پیرنیا» به عنوان شهردار تفت منتفی است
صدور حکم «پیرنیا» به عنوان شهردار تفت منتفی است
شنیده ها حکایت از آن دارد که پیگیری های شورای شهر تفت و حامیان شهردار معرفی شده برای حل مشکل گزینه معرفی شده برای بدست گرفتن مدیریت شهرداری تفت به نتیجه نرسیده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شورای شهر تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شورای شهر تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب شورای شهر تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد