Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب طرح کارت اعتباری.

طرح ۱۰ میلیونی خرید کالای ایرانی توسط بانک مرکزی به بن بست رسید
رئیس هیات مدیره اتحادیه لوازم خانگی:
طرح ۱۰ میلیونی خرید کالای ایرانی توسط بانک مرکزی به بن بست رسید
درافشار گفت: طرح کارت اعتباری باعث شده تا بازار و شرکت‌ها هر روز نسبت به روز قبل دچار رکود بیشتری شوند، اگر قرار است این طرح این چنین نابسامان بماند آقایان اعلام کنند تا حداقل بازار به حالت گذشته خود برگردد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب طرح کارت اعتباری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب طرح کارت اعتباری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب طرح کارت اعتباری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب طرح کارت اعتباری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد