Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب علی خدادادی.

برخی دیروز آوینی و امروز ادامه دهندگان راهش را مورد تهاجم قرار داده‌اند
فعال دانشجویی:
برخی دیروز آوینی و امروز ادامه دهندگان راهش را مورد تهاجم قرار داده‌اند
خدادادی تصریح کرد: مشاهده می‌کنیم مافیاها و دستهای پشت پرده ای با تفکری که شهید آوینی را مورد هجمه قرار می‌داد امروز ادامه دهندگان راه شهیدان آوینی،جوانان مومن و انقلابی در عرصه هنر و سینما را مورد تهاجم قرار می‌دهد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب علی خدادادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب علی خدادادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب علی خدادادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد