Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب عملکرد دولت روحانی.

جیب مردم یا «عینک روحانی»؟
بررسی وعده های دولت در سال چهارم
جیب مردم یا «عینک روحانی»؟
دولت تدبیر و امید با ایجاد این تفکر در اذهان عمومی که کلید حل مشکلات در دست مدیریت عاقلانه، پرهیز از افراطی گری و برقراری روابط با جهان خارج است، پایه گذاری شد که از ابتدایی ترین شعارهای دولت روحانی می توان به رفع مشکلات اقتصادی در 100 روزه اول کار...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عملکرد دولت روحانی.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب عملکرد دولت روحانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب عملکرد دولت روحانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب عملکرد دولت روحانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد