Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب عوارض شهرداری.

تخفیف 30 درصدی پرداخت نقدی عوارض در شهرداری یزد
فرصت استفاده از تخفیف 30 درصدی، برای آن دسته از شهروندانی که عوارض خود را تا نوزدهم اسفندماه به صورت نقدی بپردازند در شهرداری یزد فراهم شد.
در مصوبه جدید شورای شهر ابرکوه مطرح شد
تخفیف عوارض شهرداری برای شهروندان خوش حساب ابرکوهی
شهروندانی ابرکوهی که نسبت به پرداخت سریع عوارض شهرداری اقدام نمایند، مشمول مصوبه جدید تخفیف خواهند شد.
از ابتدای سال جدید اعمال می شود
بخشودگی 20 درصدی عوارض شهروندان ابرکوهی به مناسبت دهه فجر
شورای اسلامی شهر ابرکوه، برای شهروندان خوش حساب ابرکوهی 20 درصد بخشودگی عوارض برای سال آینده در نظر گرفت.
با حضور اعضای شورای شهر ابرکوه؛
تعرفه عوارض و خدمات سال 95 شهرداری ابرکوه با 32 بند افزایش، تصویب شد
عضو شورای اسلامی شهر ابرکوه از تصویب تعرفه عوارض و خدمات سال 95 شهرداری ابرکوه توسط شورای اسلامی شهرخبر داد.
یکی از اعضای شورای اسلامی شهر ابرکوه:
فرهنگ سازی بیشتر جهت پرداخت عوارض شهرداری توسط مردم
احمد دارابی گفت: یکی از راهکارهای بالا بردن در آمدهای شهرداری را فرهنگ سازی بیشتر جهت پرداخت عوارض شهرداری توسط مردم، عنوان کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عوارض شهرداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب عوارض شهرداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد