Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب عوارض شهرداری.

شهرداری ابرکوه به منظور ترغیب خیرین و سرمایه گذاران به ساخت فضاهای فرهنگی، آموزشی و همچنین ماده صد قانون شهرداری ها، نرخ ارزش معاملات و عوارض پذیره ساختمان را 50 درصد کاهش داد.
یکی از اعضای شورای اسلامی شهر ابرکوه:
photo_2017-08-11_20-40-02.jpg
شهرداری ابرکوه به منظور ترغیب خیرین و سرمایه گذاران به ساخت فضاهای فرهنگی، آموزشی و همچنین ماده صد قانون شهرداری ها، نرخ ارزش معاملات و عوارض پذیره ساختمان را 50 درصد کاهش داد.
کاهش 50 درصدی نرخ ارزش معاملات و عوارض پذیره ساختمان
شهرداری ابرکوه اعلام کرد
کاهش 50 درصدی نرخ ارزش معاملات و عوارض پذیره ساختمان
شهرداری ابرکوه به منظور ترغیب خیرین و سرمایه گذاران به ساخت فضاهای فرهنگی، آموزشی و همچنین ماده صد قانون شهرداری ها، نرخ ارزش معاملات و عوارض پذیره ساختمان را 50 درصد کاهش داد.
تخفیف 30 درصدی پرداخت نقدی عوارض در شهرداری یزد
تخفیف 30 درصدی پرداخت نقدی عوارض در شهرداری یزد
فرصت استفاده از تخفیف 30 درصدی، برای آن دسته از شهروندانی که عوارض خود را تا نوزدهم اسفندماه به صورت نقدی بپردازند در شهرداری یزد فراهم شد.
تخفیف عوارض شهرداری برای شهروندان خوش حساب ابرکوهی
در مصوبه جدید شورای شهر ابرکوه مطرح شد
تخفیف عوارض شهرداری برای شهروندان خوش حساب ابرکوهی
شهروندانی ابرکوهی که نسبت به پرداخت سریع عوارض شهرداری اقدام نمایند، مشمول مصوبه جدید تخفیف خواهند شد.
بخشودگی 20 درصدی عوارض شهروندان ابرکوهی به مناسبت دهه فجر
از ابتدای سال جدید اعمال می شود
بخشودگی 20 درصدی عوارض شهروندان ابرکوهی به مناسبت دهه فجر
شورای اسلامی شهر ابرکوه، برای شهروندان خوش حساب ابرکوهی 20 درصد بخشودگی عوارض برای سال آینده در نظر گرفت.
تعرفه عوارض و خدمات سال 95 شهرداری ابرکوه با 32 بند افزایش، تصویب شد
با حضور اعضای شورای شهر ابرکوه؛
تعرفه عوارض و خدمات سال 95 شهرداری ابرکوه با 32 بند افزایش، تصویب شد
عضو شورای اسلامی شهر ابرکوه از تصویب تعرفه عوارض و خدمات سال 95 شهرداری ابرکوه توسط شورای اسلامی شهرخبر داد.
فرهنگ سازی بیشتر جهت پرداخت عوارض شهرداری توسط مردم
یکی از اعضای شورای اسلامی شهر ابرکوه:
فرهنگ سازی بیشتر جهت پرداخت عوارض شهرداری توسط مردم
احمد دارابی گفت: یکی از راهکارهای بالا بردن در آمدهای شهرداری را فرهنگ سازی بیشتر جهت پرداخت عوارض شهرداری توسط مردم، عنوان کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عوارض شهرداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب عوارض شهرداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد