Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب فاجعه برخورد دو قطار.

باز هم ریاست یک مدیر فدای وزارت آخوندی شد
باز هم ریاست یک مدیر فدای وزارت آخوندی شد
آخوندی که با تجربه موفق استعفای رئیس سازمان هواپیمایی در فاجعه سقوط هواپیمای ایران 140 از استیضاح و برکناری نجات پیدا کرده بود این بار هم مدیر کل راه آهن کشور را فدای وزارت خود کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فاجعه برخورد دو قطار.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فاجعه برخورد دو قطار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب فاجعه برخورد دو قطار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب فاجعه برخورد دو قطار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد