Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب قرارگاه خادمان افتخاری بقیه الله در نجف.

خدمت‌رسانی 180 زائر از استان یزد در حوزه امانت‌داری نجف و سامرا+ تصاویر
نماینده قرارگاه خادمان افتخاری بقیه‌الله در نجف:
خدمت‌رسانی 180 زائر از استان یزد در حوزه امانت‌داری نجف و سامرا+ تصاویر
نماینده قرارگاه خادمان افتخاری بقیه‌الله در نجف، گفت : تعداد 180 نفر خادمان افتخاری از شهرستان‌های استان یزد، در حرم‌های نجف و سامرا در حوزه امانت‌داری ایام اربعین فعالیت می‌کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب قرارگاه خادمان افتخاری بقیه الله در نجف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب قرارگاه خادمان افتخاری بقیه الله در نجف.

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب قرارگاه خادمان افتخاری بقیه الله در نجف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد