Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب لندن.

آیا واکنش دولت به حمله به سفارت ایران در لندن متناسب با شأن مردم است؟
آیا واکنش دولت به حمله به سفارت ایران در لندن متناسب با شأن مردم است؟
نوع مواجهه دستگاه دیپلماسی دولت با حمله به سفارت کشورمان در انگلیس -که بر اساس برخی شواهد با هماهنگی پلیس انگلیس بوده-، قابل تأمل است.
آب و هوای لندن چرا به فتنه گران می سازد!
شعر فتنه گران در مدح روباه پیر؛
آب و هوای لندن چرا به فتنه گران می سازد!
در تاریخ کهن ایران هر اتفاق ناخوشایند و فتنه ای افتاده است یک سرش به انگلستان ربط داشته است و هرکسی به مردم و این کشور خیانت کرده است ابتدا سر از لندن درآورده است و تاریخ ملت از این افراد زیاد به خود دیده است.
خاندان هاشمی و خانه دومی به نام «دانشگاه آزاد»
خاندان هاشمی و خانه دومی به نام «دانشگاه آزاد»
جلوس مهدی، یاسر، فائزه، فاطمه و اخیرا محسن در دانشگاه آزاد و البته تکیه زدن میرزاده از نزدیکان آیت الله به کرسی ریاست این دانشگاه این نکته را به ذهن متبادر می کند که بزرگترین دانشگاه غیر دولتی دنیا خانه دوم خاندان هاشمی است.
محترمانه با ایران سخن بگویید
محترمانه با ایران سخن بگویید
نیویورک تایمز در گزارشی به قلم استاد دپارتمان مطالعات جنگ کالج لندن مشارکت ایران و روسیه را تنها راه دستیابی به راهکاری بلند‌مدت برای سوریه دانسته و نوشته است که آمریکا باید از تکبر و ریاکاری در تقابل با این دو کشور دست بردارد.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب لندن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب لندن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب لندن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد