Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب مجری.

کنسرت پر حاشیه یزد اصلاً مجوز داشت؟
«مشارکتِ» «ارشاد» با «BBC» برای حمله به حزب الله؟
کنسرت پر حاشیه یزد اصلاً مجوز داشت؟
با لغو اولین مجوز، به مجری نورچشمی ارشاد برای برگزاری کنسرت در سه روز بعد مجوزی دوباره اعطا شد. نکته اینجاست که اخذ مجوز پروسه ای پیچیده و زمانبر است که حداقل سه ماه قبل از برگزاری باید به دفتر موسیقی تهران اعلام شده و موفقت آن ها کسب شود!
رابطه کنسرت های سیاسی با روسری های لغزنده!
رابطه کنسرت های سیاسی با روسری های لغزنده!
تبلیغات زودهنگام انتخاباتی آن هم با پوشش کنسرت در نوع خود کم نظیر است؛ ولی یزد در این مورد هم گوی سبقت را از سایر استان ها ربود!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مجری.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مجری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب مجری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد