Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب مجوز ارشاد.

همه مجوزهای ارشاد استان یزد اینگونه است؟!
حکایت این شكسته چنگ بی قانون...
همه مجوزهای ارشاد استان یزد اینگونه است؟!
وقتی مدیر یک نهاد فرهنگی! به این راحتی برای خود مجوز صادر می کند، بعید نیست بقیه مجوز های ارشاد هم اینگونه صادر شود!
علت عدم تایید مجوز «یزد رسا» از وزارت ارشاد چیست؟!
«مجوز بازی» وزارت ارشاد و غربالگری رسانه های منتقد!
علت عدم تایید مجوز «یزد رسا» از وزارت ارشاد چیست؟!
«نداشتن تجربه کافی»به عنوان دلیل عدم تایید مجوز یزد رسا در حالی بود که در همان زمان برخی از سایت ها که اصلا وجود خارجی نداشتند بنا به ملاحضات سیاسی و رابطه ای مجوز گرفتند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مجوز ارشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مجوز ارشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب مجوز ارشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد